Vol707女神朱可儿Flower厦门旅拍情趣黑色皮衣秀丰满身材诱惑写真50P朱可儿尤蜜荟

Vol707女神朱可儿Flower厦门旅拍情趣黑色皮衣秀丰满身材诱惑写真50P朱可儿尤蜜荟

上条言热入是结胸之因,此条言水结是结胸之本,互相发明结胸病源。太阳之脉,起自目内,上额。

今人辨脉不明,故于症不合。 故必审其尺脉,尺中脉微为里虚。

既认为何等之贼,又知为何地所起,发于其境,便御之本境,移祸邻郡,即两路夹攻。汗出下当有心下悸三字,看后条可知。

若深入内地,不可复驱,则当清野千里,使无所剽掠,是又白虎得力处也。甚至三阳合并病,是三面受敌矣,法在独取阳明。

仲景但于结句一见,是省文法也。未下时大热,下后无大热,可知大热乘虚入里矣。

里虚者,必须实里,欲津液和,须用生津液。夫既云衄乃解,又云自衄者愈,何得阵后兴兵?

Leave a Reply